Een hart voor het hart vzw

Wie zijn we

Welkom!

Welkom op de gloednieuwe website van de vzw ‘een hart voor het hart’, een initiatief van dr. Kristof Vandekerckhove , kindercardioloog UZ Gent, dr. Bart Loeys, klinisch geneticus UZA en de stichtende peter Rotary E-club Belgium-1.

Met meer dan één op 500 kinderen en jong-volwassenen die aan deze aandoening lijden, wil de vzw deze ziekte onder de aandacht brengen bij het brede publiek en op een gestructureerde wijze informatie verzamelen over deze aandoening in zijn diverse vormen.

Onderzoek naar en behandeling van cardiomyopathie bij patiënten op jonge leeftijd kent nog heel wat uitdagingen. Het ontbreken van correcte en volledige klinische informatie is vaak een belangrijke struikelblok. Iedereen wordt vroeg of laat in zijn omgeving geconfronteerd met een kind of jong volwassene die aan deze aandoening van de hartspier lijdt, helaas vaak in fatale omstandigheden. De maatschappelijke relevantie staat dan ook buiten kijf.

De initiatiefnemers hopen met de oprichting van de vzw een kader te creëren om meer te kunnen doen voor patiënten die leiden aan cardiomyopathie op jonge leeftijd.

Onze stichtend peter

Rotary International

Rotary International

Rotary International – www.rotary.org

Rotary district 2170 – www.rotarybelux.org

Rotary e-clubs – www.rotaryeclubs.com

Rotary e-club BE 1 – www.recbe1.be

Doelstellingen

In nauw overleg met de medische wereld, met daarbij zowel aandacht voor de klinische aspecten als de genetische component van cardiomyopathieën, werden de doelstellingen van de vzw ‘Een hart voor het hart’ als volgt bepaald:

Het verspreiden van onafhankelijke en betrouwbare informatie

Er is duidelijk nood aan een wijde verspreiding van informatie over cardiomyopathie. Met een prevalentie van 1 op 500 jonge mensen die met deze ziekte te maken hebben en het feit dat deze, vaak niet vastgestelde aandoening, nog veel te vaak lijdt tot een plots overlijden, is het verspreiden van betrouwbare informatie over deze ziekte erg relevant. Het is daarbij geenszins de bedoeling paniek te creëren, wel om mensen bewust te maken van de symptomen die mogelijks kunnen wijzen op deze ziekte zodat ze snelst mogelijk kan worden opgespoord en behandeld.

Het oprichten van een klinisch register

Onderzoek naar en behandeling van cardiomyopathie bij patiënten op jonge leeftijd kent nog heel wat uitdagingen. Het ontbreken van correcte en volledige klinische informatie is vaak een belangrijke struikelblok.

Daarom is de oprichting van een nationaal klinisch register cruciaal. Het geeft een breder inzicht in de (geografische) verspreiding van de aandoening en van de verschillende types, het laat toe om de resultaten van behandelingen en ingrepen beter op te volgen en te delen, het biedt een goede uitvalsbasis om preventief dragers van een defect gen op te sporen, …

Steun ons!

 • Doe een gift

 • Wordt vrijwilliger

 • Doe een nalatenschap via uw testament

Doe een gift

 • U stort het bedrag waarmee u onze werking wil ondersteunen voor de algemene werking van de vzw ‘Een hart voor het hart’ Diabetes Liga op BE 44 0017 5104 8545 met vermelding ‘gift’

Doe een nalatenschap in uw testament

 • Indien u de vzw ‘Een hart voor het hart’ iets wil nalaten, zijn er verschillende mogelijkheden. Wat u wenst na te laten kan gaan van een geldbedrag, huis of stuk grond, over aandelen of waardepapieren tot zelfs een antiek meubel of kunstvoorwerp.
 • U kan ook voor een duolegaat kiezen. U laat dan een deel van uw bezittingen na aan de vzw en begunstigt tegelijk uw erfgenamen. Een duolegaat is vooral interessant als u iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen.
 • Voor alle informatie over nalatenschap kan je steeds terecht bij uw notaris.

Word vrijwilliger

De vzw ‘een hart voor het hart’ kan steeds mensen gebruiken die willen meehelpen aan de realisatie van onze doelstellingen met de vzw.

We zijn steeds op zoek naar

– helpende handen voor onze fundraising evenementen
– mensen met organisatietalent om evenementen mee op poten te zetten
– mensen die mee willen instaan voor de promotie van de vzw op diverse manieren
(online, op straat, op onze events, in scholen, ziekenhuizen, …)
Maar misschien heeft u ook

 • Interesse in één van onze specifieke opdrachten of doelstellingen?
 • Wil u graag inhoudelijk mee verder bouwen aan de groei van de vzw en de realisatie van haar doelstellingen?
 • Misschien bent u professioneel werkzaam met mensen met Cardiomyopathie of heeft u in uw omgeving iemand die aan de ziekte lijdt en wil u vanuit die optiek uw steentje bijdragen?
 • Heeft u ‘een hart voor het hart’ en wenst u op de één of andere manier bij te dragen tot het welslagen van dit project, neem dan contact op met ….

Zelf een fundraising event organiseren?

Kan u met uw  organisatie of bedrijf  iets betekenen voor de vzw ‘Een hart voor het hart’? Neem dan contact op met ons op …. (mail) of … (telefoon). We bekijken graag samen met u en uw medewerkers de mogelijkheden. U wenst met uw serviceclub, vereniging, organisatie of bedrijf zelf een actie op touw zetten ten voordele van de vzw ‘Een hart voor het hart’? Neem dan contact op met ons op. We helpen u graag op weg!

Onze partners

 
rotary
UZA
uzgent
Tigerous
© Copyright - Tigerous